Regulamin

 

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym tagred.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

Sprzedawca – Firma Handlowa In-Home ul.Tczewska 1, 86-170 Nowe NIP: 5591285473 REGON: 92385735 Założona w Urzędzie Skarbowym, ul. 10-lutego 16, 86-100 Świecie.
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.tagred.pl.
Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@tagred.pl), telefonicznie pod numerami 698 593 135 oraz 694 324 265 (od godz. 8 do 15:00), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego.
Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych w formularzu w trakcie procedury składania oferty.
Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako „cena promocyjna”. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Towaru na magazynie.
Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.
Informacje zamieszczone w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.
W celu złożenia oferty poprzez Sklep Kupujący może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu. Rejestracja umożliwia Kupującemu ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§ 3

Składanie Zamówień

 

Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:
1) za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

2) przez telefon pod numerem 698 593 135.

3) pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@tagred.pl.

W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „Finalizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Szczegóły składania ofert poprzez telefon znajdują się w zakładce „Zamówienia telefoniczne” na stronie Sklepu.
Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
e-mail zawierający wszystkie istotne warunki zamówienia, wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie przez Sprzedawcę oferty do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail lub telefonicznie jest określenie przez Kupującego:
rodzaju Towaru wraz z jego kodem ID oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),
ilości zamawianych Towarów, pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz e-mail, informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem (w przypadku ofert składanych e-mailem lub telefonicznie nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności), preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.
Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail lub telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
Składając ofertę poprzez e-mail lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z ofertą.
Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności przelewy24(grupa DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań , NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 , Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł)


gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 4 lub 7 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł). Koszty dostawy poza granicami Polski, które zobowiązany jest ponieść Kupujący, uwidaczniane są w formularzu w trakcie procedury składania oferty, po dokonaniu wyboru danego kraju na terenie Europy.
Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 Regulaminu. W przypadku ofert składanych poprzez e-mail lub telefonicznie – od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji, zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu.

 

Koszty dostawy na terenie Polski kształtują się następująco:

Dostawa kurierem przy wpłacie na konto - 9,9 zł

Dostawa kurierem, płatność kurierowi - "za pobraniem" - 14,9 zł

z wyjątkiem towarów wielkogabarytowych o wadze powyżej 60KG, których wysyłka, jej cena uzależniona jest od wagi produktu i podawana w koszyku przy finalizacji zamówienia.

Dla wybranych ofert w tak zwanej promocji koszt dostawy pokrywa sprzedający - koszt dostawy dla kupującego wynosi 0 zł. Informacje o takiej promocji są podawane na karcie produktu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku klient, który chce fakturę VAT musi podać NIP oraz jasno zadeklarować chęć otrzymania faktury VAT przez wybór odpowiedniej ścieżki zamówienia lub podanie informacji w uwagach do zamówienia, w innym przypadku od 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu, na którym nie został umieszczony numer NIP.

 

§ 4

Realizacja Zamówień

 

Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).
W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie, po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 1-2 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.
W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką biznesową) lub firmy kurierskiej. Czas dostawy przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską maksymalnie wynosi 2-3 dni. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00.
Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.
Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.
W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

Reklamacje, zwroty -> link

 

 

 Promocja: Zamówienia o wartości powyżej 150 zł z dostarczamy za 0 zł