Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym tagred.pl

Słownik pojęć

1) Sprzedawca – Firma Handlowa In-Home ul. Tczewska 1, 86-170 Nowe NIP: 5591285473 REGON: 92385735 Założona w Urzędzie Skarbowym, ul. 10-lutego 16, 86-100 Świecie.
2) Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.tagred.pl.
3) Kupujący, Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, które zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego.
6) Regulamin – niniejszy regulamin.
7) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
8) Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie

9) Ustawa konsumencka, Ustawa – krajowe i unijne regulacje prawne odnoszące się do kwestii praw konsumentów, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, szczególnie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2581) 

 

Postanowienia ogólne

 

1) Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Sklep działający pod adresem https://www.tagred.pl na rzecz Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1)Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz na rzecz Klientów nie będących konsumentami.
2) Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3 )Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4) Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@tagred.pl), telefonicznie pod numerami 698 593 135 oraz 694 324 265 (od godz. 8 do 15:00), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
5) Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego.
6) Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy konsumenckiej.
7) Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
8) Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych w formularzu w trakcie procedury składania oferty.
9) Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.

10) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie wskazanym szczegółowo w ustawie konsumenckiej, jeżeli Klient zostanie wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ww. ustawie oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptuje on brak konkretnej cechy towaru.


11 Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
12) Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako „cena promocyjna”. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Towaru na magazynie.
13) Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.

14) W momencie ogłoszenia przez Sprzedawcę promocji, bądź wyprzedaży, przy aktualnej cenie Towaru, zostanie zaprezentowana najniższa cena jaka obowiązywała dany Produkt z 30 dni sprzed obniżki ceny w formie promocji lub wyprzedaży.

15) W przypadku Produktów, które są w ofercie krócej niż 30 dni, na ofercie zostaje zaprezentowana najniższa cena od momentu rozpoczęcia sprzedaży do momentu wprowadzenia obniżki ceny.
16)Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.
17) W celu złożenia oferty poprzez Sklep Kupujący może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie).

18) Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

19) Rejestracja umożliwia Kupującemu ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.

20) W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę funkcji opinii o danych Produktach, będzie on zamieszczał informację, czy publikowane treści pochodzą od Konsumentów, którzy używali danego produktu, bądź go nabyli.

21) Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych - na przykład w miejscu składania opinii o Towarze – wpisów takich jak naruszające dobra osobiste, nawołujące do przemocy, o cechach pornograficznych, przestępczych. Za zamieszczanie tego typu opinii lub treści Sprzedający nie ponosi żadnej  odpowiedzialności, zaś osoba zamieszczająca takie treści powinna mieć świadomość oraz liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności prawnej. 

 

Składanie Zamówień

1) Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:
a) za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

 1. b) przez telefon pod numerem 698 593 135.
 2. c) pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@tagred.pl.

2) W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „Finalizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3) Szczegóły składania ofert poprzez telefon znajdują się w zakładce „Zamówienia telefoniczne” na stronie Sklepu.
4) Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
e-mail zawierający wszystkie istotne warunki zamówienia, wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie przez Sprzedawcę oferty do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
5) Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail lub telefonicznie jest określenie przez Kupującego:
a)rodzaju Towaru wraz z jego kodem ID oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),
b)ilości zamawianych Towarów, pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz e-mail, informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem (w przypadku ofert składanych e-mailem lub telefonicznie nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności), preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.
6) Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail lub telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
7) Składając ofertę poprzez e-mail lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z ofertą.
8) Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą).

9) W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
10) Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
a)przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b)za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności przelewy24(grupa DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań , NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł)
c)gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
11) Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 4 lub 7 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
12) Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł). 13)Koszty dostawy poza granicami Polski, które zobowiązany jest ponieść Kupujący, uwidaczniane są w formularzu w trakcie procedury składania oferty, po dokonaniu wyboru danego kraju na terenie Europy.
14) Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 Regulaminu. W przypadku ofert składanych poprzez e-mail lub telefonicznie – od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji, zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu.

Realizacja Zamówień

1) Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).
2) W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3) Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie, po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
4) Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 1-2 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.
5) W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
6) Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
7) Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
8 ) Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką biznesową) lub firmy kurierskiej. Czas dostawy przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską maksymalnie wynosi 2-3 dni. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
9) Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00.
10)Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.
11) Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.
12) W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
13) Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

14) W przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki, ale protokół jest bardzo pomocny w procedurze rozpatrywania reklamacji, a przede wszystkim dla wypełnienia celów dowodowych (brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki).

15) Reklamacje Kupujących niebędących Konsumentami w zakresie uszkodzeń, do powstania których doszło w trakcie transportu, nie posiadające załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane, a zatem nie zostaną uwzględnione.

16) Jeżeli z przyczyn losowych Kupujący nie jest w stanie odebrać przesyłki, powinien o tym poinformować w formie e-maila lub wiadomości SMS pracownika Sklepu. W przeciwnym wypadku Kupujący ponosi koszty wysyłki oraz zwrotu towaru nieodebranego.

Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

 1. Niniejszy § 5 Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sklepowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. Z chwilą wydania przez sklep internetowy Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. W takim wypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sklep może wypowiedzieć umowę sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 7. Zarówno Sklep, jak również jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego konsumentem, a także wobec jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym za utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich typowo umyślnie.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sklep może w każdej chwili wprowadzić zmiany Regulaminu z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Postanowień niniejszego § 5  Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi ze Sklepem umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą (tzw. Przedsiębiorca na prawach konsumenta), gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem § 5 ust. 4 Regulaminu Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadach przewidzianych dla Konsumenta.

 

 

 

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1)Kupujący może składać Sprzedawcy - Firmie Handlowej In-Home, ul.Tczewska 1, 86-170 Nowe,
NIP: 5591285473, REGON: 92385735 założonej w Urzędzie Skarbowym, ul. 10-lutego 16, 86-100 Świecie reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem bok@tagred.pl, lub w formie pisemnej na adres:

Biuro Obsługi Klienta Firma Handlowa IN - HOME
Plac Rocha 1
86-170 Nowe
Polska

2)Gwarancja dla podmiotów gospodarczych obejmuje okres 12 miesięcy.

3)Sprzedawca może ponosić odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych ustawą konsumencką.

Tryb postępowania reklamacyjnego

1)W pierwszym etapie zgłoszenia reklamacji, Kupujący nie może od razu zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy bez zaistnienia szczególnych, wskazanych w ustawie konsumenckiej, okoliczności, chyba, że brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe żądanie obniżenia ceny albo nawet odstąpienie od umowy.

2)A zatem Kupujący może w pierwszej kolejności zażądać naprawienia, bądź wymiany Towaru na nowy. Jednak żądanie obniżenia ceny lub uprawnienie do odstąpienia od umowy możliwe jest także na tym etapie, jeżeli na podstawie zaistniałych okoliczności jednoznacznie będzie wynikać, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. W tej sytuacji Kupujący ma prawo do żądania obniżenia ceny, bądź złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a zatem już w pierwszym etapie składania reklamacji.

3)W dalszej kolejności – przy uznaniu reklamacji za zasadną - Sprzedawca dokonuje wymiany towaru.

4)Po zajęciu stanowiska przez Sprzedawcę, Kupujący będzie skorzystać z następujących opcji:

Jeżeli:

- Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową (odmówił naprawy bądź wymiany);

- Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową (nie dokonał naprawy bądź wymiany);

- Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

- Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego,

Kupujący może:

- Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

- Odstąpić od umowy

5) Przy odstąpieniu od umowy ze względu na wadę towaru Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

6) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjne. 

7)W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 
8) W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do Klienta na jego koszt po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na konto lub można go odebrać osobiście w siedzibie sklepu mieszczącego się pod adresem, w terminie 14 dni od dnia poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.

9) Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:


a) Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, Ośrodek Zamiejscowy w Toruniu, Adres: Pl. Teatralny 2, 87-100 ToruńTelefon: (056) 621-84-41

b) Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwroty

Czas na zwrot: 14 dni

Adres do zwrotu:
Biuro Obsługi Klienta Firma Handlowa IN - HOME
Plac Rocha 1
86-170 Nowe
Polska

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia(zamieszczonego poniżej), które może zostać złożone:

- listownie na adres:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@tagred.pl;

Przesyłkę należy nadać na adres:

Biuro Obsługi Klienta Firma Handlowa IN - HOME
Plac Rocha 1
86-170 Nowe


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowa In-Home
ul.Tczewska 1, 86-170 Nowe
NIP: 5591285473
REGON: 92385735
Założona w Urzędzie Skarbowym, ul. 10-lutego 16, 86-100 Świecie

Ja............................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy......................................., numer oferty........................................
Data zawarcia umowy to.........................., data odbioru.........................................

 

Imię i nazwisko.....................................
Login Allegro........................
Adres................................
Data..............................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 1. Brak odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad


Wszystkie produkty dostępne w Tagred_pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Pozostałe informacje

W agregacie , pompach spalinowych , gwarancji nie podlegają następujące rzeczy:
szarpak
świeca
regulacja gaźnika
amortyzatory

 

Reklamacje, zwroty -> link

Towar zamówiony przez Kupującego nie został odebrany w wyznaczonym terminie.

Jeżeli towar zamówiony przez Kupującego nie został odebrany w wyznaczonym terminie, nastąpił zwrot towaru przez Kupującego lub Kupujący odmówił przyjęcia zamówionego towaru wówczas Sprzedający anuluje dokonaną sprzedaż i przystąpi do sporządzenia korekty dokumentu sprzedażowego, tj. korekty faktury sprzedaży w przypadku wystawienia faktury sprzedaży lub zwrot ze sprzedaży detalicznej w przypadku wystawienia paragonu.”